Get Adobe Flash player


Nuon / Vattenfall

Nuon is een van de grootste energieleveranciers in Nederland. De afdeling Common IT Solutions van Nuon is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de diverse websites voor intern en extern gebruik. Middels Service Level Agreements (SLA) zijn er afspraken over de snelheid van het oplossen van technische issues (=incidenten).

Doelstelling: Het huidige proces optimaliseren en het aantal incidenten dat niet binnen de SLA-afspraken opgelost wordt verlagen.
Case: Er waren onnodig veel partijen (software-technisch) betrokken bij dit proces wat leidde tot veel verlies in tijd door wachttijd en dubbel werk. Ook het standaard proces inclusief rollen & verantwoordelijkheden en metingen was niet bekend bij alle betrokken medewerkers.
Resultaat: De baseline van 40% binnen SLA-target beantwoorden is verbeterd naar 80% binnen SLA-target.

 

 Reuther Verpackung GMBH

Britton Reuther is een producent van (bedrukte) zakken en tasjes voor o.a. dierenvoedsel, koffie/thee, soepen, biscuits, soepen, e.d. De gebruikte materialen hiervoor zijn papier, folie en aluminium. Er zijn 3 projecten gedefinieerd om de resultaten te verbeteren.

Project I
Doelstelling: Reduceren van het verspilde materiaal van 18% naar 13%.

Case: De grootste bron van verspilling bleek het weggooien van (al dan niet bewerkt) ingekochte materiaal: 18%.
Resultaat: Hiervoor zijn metingen opgesteld en processen geanalyseerd. De kernoorzaken zijn bekend en worden op het moment aangepakt door een opgericht en getraind Lean-team.

Project II
Doelstelling: Verbeteren van het nastreven en naleven van de gemaakte productieplanning.
Case: De planning moest te vaak worden aangepast omdat niet volgens planning geproduceerd werd. Hierdoor werden levertijden niet gehaald en was er chaos op de productie afdeling.
Resultaat: Oorzaken bleken te zijn de onderlinge communicatie en informatie uitwisseling tussen productie en planning, de informatie voorziening van de klant (geen leverdata bekend) en een omslachtig planningsproces. Gepaste oplossingen zijn gedefinieerd dan wel doorgevoerd, van call off schedules tot eenvoudige, korte en duidelijke processen.

Project III
Doelstelling: Intake proces van 48 uur naar 24 uur verkorten.
Case: Klanten verwachtte en wenste de offerte eerder dan zij hem ontvingen, terwijl de concurrentie wel snel een offerte kon leveren. Van offerte aanvraag tot aan het ontvangen van een offerte duurde twee maal te lang.
Resultaat: Voor het proces zijn metingen opgezet, analyses en procesobservering zijn uitgevoerd, oorzaken benoemd en oplossingen doorgevoerd

 Potplantenkwekerij
Van der Burg

Van der Burg is een kwekerij van diverse potplanten, op meerdere locaties.


Doelstelling: Creëren van inzicht in status en prestaties door middel van een Visueel Management Bord.

Case: De uitdaging was meer structuur en focus in het bedrijf aan te brengen middels de implementatie van een Visueel Management Bord. Opstellen van Missie, Visie en KPI’s. Klantwensen en waarden geïnventariseerd. Meetprocedures opgezet en grafieken voor op het bord hieraan gekoppeld. Proces van het bijhouden van het bord is ingevoerd.
Resultaat: inzichtelijk hoe het met het bedrijf gaat, waar de verbeter potentie ligt en focus bij alle medewerkers.Biegelaar BV

Biegelaar BV is een rotatiediepdrukkerij, gespecialiseerd in de productie van tijdschriften en reclamebijlagen. In samenwerking met een collega-bedrijf zijn er drie projecten doorgevoerd.

Project I
Doelstelling: Reduceren van de ombouwtijd van de persen bij een orderwisseling (10%)
Case: De tijd om de persen om te stellen na het afronden van een order naar de instellingen voor de nieuwe order kostte te veel tijd. Men weet dat het sneller kan en daarom ook sneller moet.
Toegepaste tools: SMED heeft ertoe geleid dat de ombouw om de meest efficiënte (en dus snelste) manier wordt uitgevoerd, dat er een best practice opgesteld is en dat iedereen op dezelfde manier de activiteiten uitvoert. 5S heeft geleid tot een schone, gestructureerde omgeving, waar alle benodigde materialen en gereedschappen 'binnen handbereik' zijn.
Resultaat: Ombouwtijden zijn gemiddeld met 10% afgenomen, doordat de stilstandtijd tijdens de ombouw met 50% is afgenomen. Met behulp van RCA kunnen de ombouwtijden verder verbeterd worden door de storingstijd te reduceren. Zie referentie.

Project II
Doelstelling: Het aantal verstoringen tijdens het productieproces verlagen (16%)
Case: Tijden het productieproces treden veelvuldig storingen op. Stilstand leidt tot verlaging van de productiviteit, en daarnaast ook tot inschiet (papier verspilling).
Toegepaste tools: FMEA heeft inzicht geboden in de storingen met de grootste gevolgen.
Resultaat: Op basis van de FMEA zijn onderhoudsplannen geschreven, zowel autonoom als preventief. Deze zijn geïmplementeerd, en de resultaten hiervan zullen snel inzichtelijk moeten zijn. Middels RCA kan de duur van de storingen en het aantal storingen verder terug gebracht worden.

Project III
Doelstelling: Implementeren van een management systeem ter controle en rapportering van de resultaten.
Case: Er was geen gestructureerde communicatie & informatie loop tussen werkvloer, midden management en hoger management. Verbeteringen konden behaald op in KPI gericht managen en het effectief en doelgericht vergaderen. Dit leidde doorgaans tot te weinig focus op de grondoorzaken van problemen, en te veel tot het bestrijden van symptomen.
Resultaat: Cockpits, lijngrafieken en pareto’s die de huidige prestaties weergeven zijn opgezet. Gestructureerde bijeenkomsten zijn opgezet (TOR). Resultaat (KPI) gericht managen is geïnstalleerd bij alle medewerkers. Medewerkers zijn getraind in de diverse tools en ook in RCA om te zorgen dat men zich met verbetering richt op veelvuldig voorkomende problemen in plaats van symptomen.

 


 


Maersk Line

Maersk Line is onderdeel van Maersk en verscheept containers per vessel over de hele wereld. 

Project I
Doelstelling: Correctheid en compleetheid van gedeelde informatie verbeteren met 30%.
Case: Een terminal vraagt Maersk Line om aan te geven met welk transport middel de per boot aangekomen containers opgehaald zullen worden. Voor ieder verkeerd advies zal een boete opgelegd worden. Het doel is dan ook om van de 50% goede adviezen 85% te maken.
Resultaat: De ingevoerde oplossing heeft geleid tot een stijging naar 80% goede adviezen, en nog enkele te in te voeren verbetering om het doel nog dichter te behalen.
Besparing: De oplossing bespaart € 3.500.000 aan potentiële kosten.

Project II
Doelstelling: Het aantal niet geladen maar wel geboekte containers verhogen met 53%
Case: Containers die wel op de laadlijst staan, maar niet geladen worden met als oorzaak dat de container te laat op de terminal gebracht is door (I) intern transport of (II) door de klant.
Resultaat: De ingevoerde oplossingen hebben geleid tot een verbetering van 64%, en een minimale directe besparing van € 825.000 / jaar.

 


 

 

Martin Kok Projektinrichting BV

Martin Kok Projektinrichting verzorgt de complete inrichting van bedrijfspanden, van vloeren tot zonwering.

Project I
Doelstelling: Structuur aanbrengen, prestatiemetingen invoeren en transparantie verhogen - het opzetten van een Visueel Management Systeem.
Status: Missie en visie zijn herzien, middels uitgevoerde onderzoeken is een duidelijk beeld gekregen van wat belanghebbenden belangrijk achten waardoor KPI's opgesteld kunnen worden. Metingen van deze KPI's onder dezelfde belanghebbenden tonen aan waar onder het gestelde doel behaald wordt, waardoor verbeter trajecten opgestart kunnen worden. Door het visualiseren van al deze gegevens en het tweewekelijks bespreken ervan, wordt kennis gedeeld en een interne, duidelijke focus gecreëerd.

Project II      
Doelstelling: Verbeteren van het inkoopproces door het aantal incorrecte facturen te verlagen met 80%
Case: Inkoopfacturen die niet in een keer betaald kunnen worden kosten tijd en geld om correct te krijgen. Het aantal incorrecte facturen moet lager en de afhandeltijd sneller.
Status: Procesoptimalisatie is doorgevoerd, exercities hebben inzichtelijk gemaakt welke mogelijke oorzaken er zijn welke op dit moment gemeten worden. Zodra de harde oorzaak bekend is, zullen daar oplossing voor worden opgesteld en doorgevoerd.

 


 

Het Hele Westland

Het hele Westland is de uitgeverij van de gelijknamige Westlandse krant.

Case:
De uitdaging was het aantal advertentiepagina’s per editie te verhogen. Middels diverse exercities is er een plan gemaakt de drie grootste oorzaken van teruglopend aantal advertentiepagina’s aan te pakken.